Trò chơi ngôn ngữ: vì học tập phải nên luôn luôn vui nhộn!

Động từ bất quy tắc Trò chơi thực hành Karaoke video
 • Verb Dash

  Thử thách tốc độ động từ bất quy tắc!

  Chỉ có một cách duy nhất để học động từ bất quy tắc: dùng chúng thường xuyên. Trò chơi này giúp bạn làm điều đó, nhưng bạn phải thật nhanh!

 • Word Rescue

  Tìm Chữ Cái Đúng Và Cứu Booster!

  Tìm những chữ cái đúng cho từ khớp với định nghĩa cho sẵn. Áp lực là ở chỗ: quá nhiều lỗi thì chú chó sẽ gây rắc rối!

  Chọn một nội dung và chơi
 • Swap Mania

  Hoán đổi các cặp chữ cái theo mọi cách để trở nên xuất sắc với từ vựng!

  Trò chơi hoán đổi chữ cái dễ gây nghiện nơi bạn phải hoàn thành các từ và cụm từ đã xem trong Video Boosters và Photo Vocabs. Bạn có thể hoàn thành tất cả các cấp độ chứ?

  Chọn một nội dung và chơi
 • Speed Pix

  Bộ máy từ vựng của bạn nhanh như thế nào? Công thức chơi game tiếng Anh hết công suất nào.

  Thi đấu với đồng hồ (và những người khác) trong cuộc đua từ vựng khớp với hình ảnh/từ. Hãy bắt đầu bộ máy từ vựng của bạn!

  Chọn một nội dung và chơi
 • Say What

  Trò chơi học tiếng Anh "Karaoke từ vựng"

  Tai và các ngón tay của bạn phối hợp tốt cỡ nào? Điền từ còn thiếu khi video đang chạy, điền vào khoảng trống cho đến khi kết thúc.

  Chọn một nội dung và chơi
Loading...