Victor Frankenstein: Life Is Beautiful

X
0:52
Độ khó:Trung cấp

Victor Frankenstein: Life Is Beautiful

In this scene from the latest film to be based on Mary Shelley's 1818 book about a scientist who wants to re-create life from death, Victor Frankenstein (James McAvoy) tries to persuade Lorelei (Jessica Brown Findlay) of the nobility of his efforts.

Bắt đầu học tiếng Anh ngay bây giờ!

Video Booster là một bài tập tiếng Anh tương tác 6 bước giúp bạn học và thực hành từ vựng, thành ngữ và ngữ pháp xem hay nghe được trong các đoạn video clip.

Lấy Booster Pass để mở khóa bài tập video này!

Quyền truy cập cao cấp đến hơn 1000 bài học tiếng Anh dựa trên video, cũng như hàng trăm từ điển trực quan và trò chơi học tập.

Các bài tập mới được thêm vào mỗi ngày!

Đặt mua ngay!
Victor Frankenstein: Life Is Beautiful